Poes Moos als meelees cd

De Poes Moos serie is bij uitgeverij Bontekoe verkrijgbaar op meelees cd. Dit staat op de site van de uitgeverij: 'De Intervalmethode helpt al bijna 20 jaar leeszwakke & dyslectische kinderen bij hun leesontwikkeling. Kinderen die net leren lezen en kinderen die daar problemen mee ondervinden, hebben baat bij het gebruik van onze leesondersteunende meeleesCD's. De CD’s worden ingesproken volgens de Intervalmethode in een bij het AVI-niveau passend leestempo. Uitgeverij Bontekoe ontwikkelde deze Intervalmethode in samenwerking met orthopedagogen en linguist/logopedist drs. I. Roetman. De genoemde CD’s zijn inzetbaar binnen het niveaulezen maar ook binnen de zorgverbreding. Het is echter ook goed mogelijk de meelees-CD's thuis te gebruiken. De meeleesCD’s bevorderen het technisch leesproces en stimuleren het leesplezier en de motivatie.'

Mijn serie over Fee Fleur is daar ook op meelees cd te koop.poes moos meelees cd

fee-fleur-paard-op-school

Illustraties: Jeska Verstegen

Facebook

Twitter